Browsing: คู่มือพื้นฐานการสร้างชาแนล

คู่มือพื้นฐานการสร้างช่อง YouTube เพื่อให้ช่องดูเป็น Professional และทำให้คนเห็นมากยิ่งขึ้น

คู่มือพื้นฐานการสร้างชาแนล
By 0
4 Steps ง่ายๆในการเริ่มสร้าง Channel บน YouTube

4 Steps ง่ายๆในการเริ่มสร้าง Channel บน YouTube  1.วางเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างช่อง การที่เราตัดสินใจจะสร้างช่องบน YouTube มันสำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณ เพราะนั้นหมายถึง จะมีงานมากมายที่เราต้องทำเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด ในการช่องให้มียอด View และ Subscriber ที่เยอะและเป็นที่รู้จักต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าเราจะมี Video Content ที่น่าสนใจ …

คู่มือพื้นฐานการสร้างชาแนล
By 0
3 เทคนิคทำให้วีดีโอติด YouTube Algorithm บน Suggested Videos

3 เทคนิคทำให้วีดีโอติด YouTube Algorithm บน Suggested Videos หลายๆคนอาจสงสัยว่า Suggested Videos มันคืออะไร? และมันมีความสำคัญยังไง? ทำไมพวกคุณ YouTuber , Brand Manager, Advertiser หรือ Marketer…

คู่มือพื้นฐานการสร้างชาแนล
By 0
4 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเปิดซิง YouTube ครั้งแรก

วางแผน (1 ชั่วโมง) – การวางแผนก่อนที่จะลงมืออัดวีดีโอจะช่วยทำให้การถ่ายทำง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รู้ว่าจะต้องถ่ายอะไร พูดอะไร และจะตัดต่ออย่างไร พูดง่ายๆคือทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ชัดขึ้น จะได้ไม่เดินออกนอกลู่นอกทาง ถ่ายทำ (1ชั่วโมง) – หลังจากวางแผน เขียนสคลิป หรือ สตอรี่บอร์ดมาแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มถ่ายทำ…