[social] [social_icon link="https://www.facebook.com/grutubethailand" title="Facebook" type="facebook" /] [social_icon link="https://plus.google.com/u/1/b/100571570153200593370/100571570153200593370" title="Google+" type="google-plus" /] [social_icon link="https://www.youtube.com/channel/UCYSU7wnixSvPEglHTWeI-8w" type="youtube"] [social_icon link="#" title="RSS" type="rss" /] [/social]

Browsing: แนะนำช่อง YouTube

แนะนำช่อง YouTube ดีๆ

แนะนำช่อง YouTube
By 0
10 ช่องสอนภาษาอังกฤษบน YouTube ที่คุณต้องกด Subscribe

10 ช่องสอนภาษาอังกฤษบน YouTube ที่คุณต้องกด Subscribe นี่เรามาถึงยุคที่ไม่ต้องไปโรงเรียนก็สามารถหาความรู้กันได้แล้วหรออออ (เสียงสูงงงง) มานึกย้อนดูโลกนี่เปลี่ยนไปเยอะเนอะแถมยังเปลี่ยนไปเร็วอีก สมัยก่อนเราต้องไปนั่งเรียนพิเศษกับครูคนนู้นคนนี้คนนั้น ตอนนี้นั่งอยู่บ้านอยากรู้อะไร Search หา YouTube คลิกเดียวก็เจอหมด ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียกะตังค่าเรียน แถมยังเรียนได้ทั่วโลกอีกด้วย ถ้า…ความรู้จะหาง่ายขนาดนี้แล้วจะรออะไรละครับ วันนี้ใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้น Basic…